uppkopplad Dammsäkerhet : tydliga regler och effektiv tillsyn : betänkande SOU 2012:46 pdf epub

uppkopplad Dammsäkerhet : tydliga regler och effektiv tillsyn : betänkande SOU 2012:46 pdf epub

Dammsäkerhet : tydliga regler och effektiv tillsyn : betänkande SOU 2012:46

  • Siffra: 642083146409520
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.9/5 (Votes: 2711)
  • Paperback : 185 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Att förebygga dammolyckor - ett måste när vattnet flödar högre...
br> Föreslår ett nytt klassificeringssystem för att höja dammsäkerheten. Systemet utgår ifrån vilka skador en olycka skulle orsaka och innehåller tre säkerhetsklasser: A, B och C.
Dammägarna får ansvaret för att göra en konsekvensutredning och de blir också skyldiga att göra egenkontroll. Länsstyrelsernas uppgift som tillsynsmyndighet blir därefter att fatta beslut om säkerhetsklass. För att klara uppgiften föreslås att åtta län får särskilda handläggare med specialisering på dammsäkerhet.
Svenska kraftnät föreslås få det övergripande ansvaret för tillsynen. Myndigheten avsäger sig dock detta uppdrag i ett särskilt yttrande och anser att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är bättre lämpad.

Relaterade böcker