läsa Introduktion till EU:s miljörätt pdf epub

läsa Introduktion till EU:s miljörätt pdf epub

Introduktion till EU:s miljörätt

  • Siffra: 733709366826967
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.9/5 (Votes: 3237)
  • Paperback : 117 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

EU:s lagstiftning på miljöområdet är omfattande. Den har stor betydelse för innehållet i den svenska lagstiftningen. Vissa EU-regler utgör minimistandard för de svenska miljökraven, andra anger mer exakt vilket innehåll den nationella rätten skall ha. EU:s lagstiftning har också stor betydelse för den nationella rättstillämpningen. Svensk lag ska tolkas och tillämpas på ett sådant sätt att den är förenlig med EU-rätten. I många fall måste domstolar och myndig heter tillämpa EU-reglerna även om dessa inte är uttryckligen införlivade i svensk lag.

Den som vill sätta sig in i svensk miljörätt måste alltså också lära sig en hel del om EU:s miljörätt. En bok som ska ge ingående kunskap om EU:s miljörätt blir mycket omfattande. Den här boken, som tar upp centrala rättsakter och rättsfall, vänder sig till dig som vill ha en första introduktion till ämnet. Den är också lämplig som kurslitteratur på kurser som behandlar EU:s miljörätt mer översiktligt.

Fjärde upplagan av boken är uppdaterad med nya rättsakter, viktiga lagändringar och uppdaterad rättspraxis.

Annika Nilsson är professor i offentlig rätt vid Lunds universitet.

Relaterade böcker