läsa En översyn av årsredovisningslagarna. SOU 2015:8 : Slutbetänkande från Redovisningsutredningen epub, pdf

läsa En översyn av årsredovisningslagarna. SOU 2015:8 : Slutbetänkande från Redovisningsutredningen epub, pdf

En översyn av årsredovisningslagarna. SOU 2015:8 : Slutbetänkande från Redovisningsutredningen

  • Siffra: 145166733869933
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 3.9/5 (Votes: 1272)
  • Paperback : 109 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Lämnar förslag till de lagbestämmelser som krävs för att genomföra Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag.Utredningen har även haft i uppdrag att utreda vissa andra frågor kring den svenska redovisningslagstiftningen.

Relaterade böcker