Svenska för livet Ljud-cd pdf

 Svenska för livet Ljud-cd pdf

Svenska för livet Ljud-cd

  • Siffra: 703960968818715
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.6/5 (Votes: 4528)
  • Paperback : 183 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Svenska för livet är framtaget för Svenska 1 på yrkesinriktade program. Serien ger en god start och mycket stöd på vägen. Texter och övningar utvecklar elevernas reflektions- och diskussionsförmåga, samt låter dem jämföra det lästa med sin egen idésfär. "Börja från början men sikta högt", är seriens motto.

Läs mer
Utmärkande drag
- Framtaget för Svenska 1 på yrkesprogram i GY2011
- Basbok, antologi, lärarhandledning och ljud-cd-box
- Sakprosetexter i basboken
- Fem tematiska kapitel
- Gula sidorna: sidor med skrivtips till eleverna i slutet av boken
- Kort litteraturöversikt (epokglimtar) i antologin
- Fokus på moderna texter som berör
Kursen Svenska 1 ställer krav på eleverna vad gäller retorik, språklig analys och källkritik. De ska också arbeta med muntlig och skriftlig framställning, skönlitteratur, berättarteknik och språklig variation - allt för att få en god förberedelse för livet och yrkeslivet.
Svenska för livet är framtagen för elever på yrkesprogrammen. Serien ger eleverna en god start och mycket stöd på vägen. Här finns rätt mix av inspiration, stöd, utmaningar, lek och allvar.
Svenska för livet består av en basbok, en antologi, en ljud-cd och en lärarhandledning. Basboken och Antologin bygger grunden för Svenska för livet, men för att få ut det mesta möjliga av läromedlet är det bra att ha tillgång till läromedlets alla fyra komponenter.
Innehållet i Svenska för livet, basbok är tematiskt upplagt och har fem kapitel. Boken tar sin utgångspunkt i elevernas närmiljö och vardag och vidgar sedan vyerna steg för steg, från "Svenska i klassen" via "Livskunskap", "Svenska i världen" och "Arbetslivet" fram till "Svenska för livet".
Sist i boken finns de Gula sidorna. Här samlas drygt 20 sidor med skrivtips till eleverna. Författarna går igenom olika texttyper och ger dessutom exempel på hur dessa kan se ut. I Basboken finns också flera sakprosetexter - alla kopplade till kapitlens teman.
I Antologin presenteras texter valda både för att passa till Basbokens teman och just bara för att de är värda att läsas. Fokus ligger på moderna, svenska författare, men även äldre texter och utländska författare är representerade. John Ajvide Lindqvist, Karin Boye, Katarina von Bredow, Jonas Karlsson och Sofi Oksanen är bara några exempel på författarmöten. I Antologin finns också epokglimtar - en mycket kort, rikt illustrerad översikt över de olika litterära epokerna, från Antiken fram till Realismen.
Ljud-cd-boxen innehåller 10 cd-skivor. Antologins alla texter är inspelade liksom de sakprosetexter som finns i basboken. Merparten av texterna är inlästa av Torsten Wahlund och Odile Nunes.
I Lärarhandledningen finns praktiska, konkreta förslag på olika sätt att arbeta med basboken och antologin. Den ger dig också extra material. Här finns dessutom facit till basbokens uppgifter samt tips på litteratur och länkar. Varje kapitel avslutas med en utvärdering, baserad på styrdokumenten. Sist i lärarhandledningen finns ett filmkapitel, där ett antal filmer presenteras med "innehållsdeklaration" och uppgifter. Filmkapitlet innehåller också förslag på hur man kan arbeta med filmen som medium.

Om författarna
Ulla Björk och Kerstin Eskilsson har under många år jobbat med elever på gymnasieskolans yrkesinriktade program. De har tidigare varit med och skrivit delar i serien Kärnsvenska.

Relaterade böcker