Så skriver du bättre tekniska rapporter pdf, epub

 Så skriver du bättre tekniska rapporter pdf, epub

Så skriver du bättre tekniska rapporter

  • Siffra: 274429850609269
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.4/5 (Votes: 4823)
  • Paperback : 172 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Boken ger många tips och idéer om hur du kan förbättra tekniska rapporter och andra texter som du skriver i ditt arbete. Sådant som gör skrivarbetet enklare och roligare, samtidigt som ditt budskap får större genomslagskraft. Boken handlar framför allt om det som går att förbättra i den traditionellt skrivna rapporten, men tar också upp andra typer av skriven teknisk information såsom användarhandböcker, utbildningsmaterial, fackartiklar och protokoll.

Denna omarbetade och utökade upplaga har bland annat nya kapitel om referensförteckningar och kvalitetssäkring av teknisk dokumentation.

Boken innehåller nu också betydligt fler exempel när det gäller formuleringar, språkriktighet och skrivregler.

Relaterade böcker