uppkopplad Och hela folket sade Amen : Perspektiv på gudstjänst och kyrka pdf epub

uppkopplad Och hela folket sade Amen : Perspektiv på gudstjänst och kyrka pdf epub

Och hela folket sade Amen : Perspektiv på gudstjänst och kyrka

  • Siffra: 162690206194816
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.1/5 (Votes: 2639)
  • Paperback : 196 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Denna festskrift har fått titeln Och hela folket sade Amen perspektiv på gudstjänst och kyrka. Festskrift till ärkebiskop emeritus Gunnar Weman. Titeln beskriver hur hela den gudstjänstfirande församlingen är aktiv i en gudstjänst som inte är en föreställning med en passiv församling utan en tjänst inför Gud och samtidigt en sändning ut i vardagslivet.
Skriften består av 28 bidrag som inordnas under flera rubriker.
Efter en inledning som beskriver jubilarens livsgärning följer artiklar inordnade under flera rubriker: Kyrkan Guds folk, Kyrko- rummet, Gudstjänsten och Predikningar. Slutligen följer en biblio- grafi över Gunnar Wemans skriftliga produktion.
Ärkebiskop emeritus Gunnar Weman har i sin gärning som präst, biskop och ärkebiskop många gånger betonat gudstjänsten som den plats där det kristna budskapet förkunnas och förstås och där för- samlingen rustas till ett liv i världen och där den kristna tron kom- mer till uttryck i praktiskt handlande. Festskriften tillägnas Gunnar Weman på hans 85-årsdag.

Relaterade böcker