Ledighetslagarna : en kommentar epub pdf

 Ledighetslagarna : en kommentar epub pdf

Ledighetslagarna : en kommentar

  • Siffra: 12884383180922
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.3/5 (Votes: 4964)
  • Paperback : 104 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Nytt inom området är bland annat att föräldraledighetslagen har kompletterats med bestämmelser med ursprung i EU-rätten. Sedan 2008 gäller en lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete. Lagen om vissa försvarsmaktsanställningar infördes 2013. Den innehåller detaljerade regler om rätt till ledighet från arbetstagarens civila anställning.

I Ledighetslagarna redovisas och kommenteras följande åtta lagar:
föräldraledighetslagen (1995:584)
lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl
lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård
lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete
lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen)
lagen (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare (svenskutbildningslagen)
lagen (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet
lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar.

Relaterade böcker