Den vackra och erkända patriarchalismen : prästmannaideal och manlighet i den tidiga lundensiska högkyrkligheten, ca 1850-1900 pdf, epub

 Den vackra och erkända patriarchalismen : prästmannaideal och manlighet i den tidiga lundensiska högkyrkligheten, ca 1850-1900 pdf, epub

Den vackra och erkända patriarchalismen : prästmannaideal och manlighet i den tidiga lundensiska högkyrkligheten, ca 1850-1900

  • Siffra: 122437189287276
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.1/5 (Votes: 4286)
  • Paperback : 167 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Den vackra och erkända patriarchalismen handlar om prästmannaidealet och det kristna mansidealet i Sverige under 1800-talets senare del. I centrum står den lundensiska högkyrkligheten. Denna kyrkliga riktning har i tidigare forskning uteslutande behandlats ur ett teologi- och personhistoriskt perspektiv. Här ligger fokus i stället på manlighet och religion.

I en omvälvande tid försökte ledande företrädare för Svenska kyrkan på olika sätt försvara och blåsa nytt liv i en traditionell kristen samhällsordning. Representanterna för den lundensiska högkyrkligheten betonade prästerskapets särställning och ansvar samt vilka ideal som en präst hade att leva upp till. De uppehöll sig också vid hushållets och husfaderns betydelse och slog vakt om en kristen genusideologi med starka patriarkala förtecken.

Relaterade böcker