ladda ner Trafikförfattningar 2017/18 pdf

ladda ner Trafikförfattningar 2017/18 pdf

Trafikförfattningar 2017/18

 • Siffra: 731792469620611
 • Författare:
 • Språk: Sveriges
 • Utvärdering: 4.6/5 (Votes: 1391)
 • Paperback : 171 sidor
 • Tillgänglighet: En lager
 • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Trafikförfattningar gavs tidigare ut av NTF Förlag. I årets utgåva, 2017/18, har ändringar skett i bl.a. trafikförordningen, fordonsförordningen, förordningen om vägtrafikregister samt i lagen respektive förordningen om kollektivtrafik.

Den senaste utkomna författningen som tagits med är SFS 2017:517, en ändring i förordningen om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Nya författningsändringar markeras med kantstreck och författningsnummer samt datum för ikraftträdande. I anslutning till varje författning lämnas uppgifter om ikraftträdande- eller övergångsbestämmelser.

Urvalet av författningar har skett i samråd med juristen Erik Olsson vid Transportstyrelsen.

INNEHÅLL


 • Vägtrafikdefinitioner, Trafikbrottslag, Tullverkets och
  Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott,
  Alkoholutandningsprov, Radar- och laservarnare

 • Trafikförordning, Vägtransportledare, Nämnder för vissa trafikfrågor,
  Överlastavgift, RSFS, TSFS, VVFS,
  Vägmärkesförordning

 • Parkering, Flyttning av fordon

 • Terrängkörning, Militärtrafikförordning, Vägtrafikförordning för kommunala organisationen för räddningstjänst

 • Körkort, TSFS, VVFS, Norsk och åländsk övningskörning i Sverige

 • Fordon lag och förordning, Avgasrening, Drivmedel, TSFS, VVFS m.m.

 • Vägtrafikregister, Finsk terrängskoter i Sverige, Bilskrotning m.m.

 • Yrkestrafiklagstiftning, Kör- och vilotider, EU-förordningar, Internationell trafik, Transport av farligt gods, Kollektivtrafik m.m.

 • Ordningsbot, Provavgifter

 • Trafikskadelag, Försäkringar

 • Fordonsskatt, Trängselskatt, Skatt på energi (utdrag), Vägavgifter tunga fordon

Relaterade böcker