ladda ner Svenska för mig Elevpaket (Bok + digital produkt) - Svenska som andraspråk 1 epub pdf

ladda ner Svenska för mig Elevpaket (Bok + digital produkt) - Svenska som andraspråk 1 epub pdf

Svenska för mig Elevpaket (Bok + digital produkt) - Svenska som andraspråk 1

  • Siffra: 275305075882510
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.0/5 (Votes: 1157)
  • Paperback : 198 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Svenska för mig är ett läromedel för kursen Svenska som andraspråk 1. 
Boken passar bra både i gymnasiet och inom vuxenutbildningen. Den passar också för elever som kommer från Språkintroduktionsprogrammet då stort fokus ligger på att utveckla ordförståelse och fördjupa elevernas kunskaper i grammatik. 
Svenska för mig har utarbetats utifrån kunskapskraven i GY11 och varje kapitel tar upp viktiga kunskapsmål, som att kunna se mönster i olika typer av texter, reflektera över språklig variation, jämföra svenska språket med andra språk, referat- och citatteknik, och tips på hur man håller muntliga presentationer. 
Läroboken innehåller fem kapitel, vilka har sin utgångspunkt i olika allmänmänskliga teman som engagerar och intresserar eleverna. Varje kapitel inleds med några punkter som lyfter fram innehållet i kapitlet och knyts ihop med frågor där eleverna får tillfälle att reflektera över vad de lärt sig. 
Texterna i boken består framför allt av modern skönlitteratur och sakprosatexter som är vanliga i vardags- och samhällsliv men även dikter och kortare faktatexter förekommer. Varje text följs av frågor där eleven får möjlighet att reflektera och diskutera och ordövningar som ger tillfälle att fördjupa sig i ordanvändning, partikelverb, uttryck och metaforer. I slutet av varje kapitel finns en grammatikdel där eleverna kan repetera och befästa sina grammatiska kunskaper. 
Svenska för mig innehåller även en digital del bestående av en e-bok, samtliga kapitel inlästa och en mängd självrättande övningar.

Relaterade böcker