Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 3 nivå grön pdf epub

 Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 3 nivå grön pdf epub

Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 3 nivå grön

  • Siffra: 103148739045559
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.5/5 (Votes: 2455)
  • Paperback : 130 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Livet i Bokstavslandet är ett nytt grundläromedel för årskurs F-3. I läseböckerna har Ulf Stark skrivit fristående berättelser om Ami, Bruno, Coco och Dani, figurerna vi känner igen från UR:s teveprogram. Läseböckerna innehåller även olika typer av texter: berättande, poetiska, beskrivande, förklarande och instruerande.
Till varje läsebok finns en lärarhandledning, ett digitalt introduktionsmaterial och en arbetsbok som tränar eleverna i bokstavskännedom, ordkunskap, läsförståelse, återberättande, språkets struktur, skrivande och mycket mer.
Livet i Bokstavslandet är utprovat i klass, testat av lärargrupper och granskat av läsforskare. Precis som teveserien tar läromedlet fasta på modern läs- och skrivforskning, och utgår såklart från Lgr11!

Läs mer
PEDAGOGISKA TANKAR OCH UPPLÄGG
Livet i Bokstavslandet är ett grundläromedel för åk F-3 med läseböcker, arbetsböcker, lärarhandledningar och ett digitalt material för interaktiva skrivtavlor och projektorer. Livet i Bokstavslandet tar fasta på modern läs- och skrivforskning och utgår från Lgr11.
Förskoleklass Materialet för förskoleklass bygger på Bornholmsmodellen med uppgifter och tips på språkövningar och lekar där barnen tränar och stimulerar sin språkliga medvetenhet inför läsinlärningen.
Årskurs 1 I åk 1 jobbar man med en kombinerad metod för läsinlärning, men med betoning på ljudmetoden. Eftersom eleverna kommer till åk 1 med stor spridning när det gäller läskunnighet, så finns Livet i Bokstavslandets läsebok på två nivåer. På så sätt får alla elever en gemensam läsupplevelse, då de läser samma berättelse, men det ger också läraren möjlighet att individualisera läsundervisningen.
Läseboken innehåller också sju faktatexter som knyter an till teveprogrammens och böckernas teman. Tanken med dessa är att eleverna redan från start ska få träna sig i att läsa olika typer av texter. Detta följs upp i åk 2 och åk 3. Eftersom faktatexterna är lite svårare än läslärans texter, får även elever som läser med visst flyt en utmaning. Faktatexterna passar också att läsas högt för de elever som ännu inte nått så långt i sin läsutveckling.
Årskurs 2 I åk 2 är upplägget detsamma som i åk 1 med en läsebok på två nivåer. Förutom den spännande berättelsen av Ulf Stark, finns olika typer av texter utifrån Lgr11: berättande, poetiska, beskrivande, förklarande och instruerande.
Årskurs 3 I åk 3 finns också en läsebok på två nivåer: röd och grön. Berättelsen av Ulf Stark om Ami, Bruno, Coco och Dani fortsätter, men kan också läsas helt fristående. Även här finns olika typer av texter utifrån Lgr 11: berättande, poetiska, beskrivande, förklarande, instruerande och även argumenterande.
KOMPONENTER OCH ARBETSGÅNG
FÖRSKOLEKLASS
1 - Teveprogram
För förskoleklass startar äventyret i Bokstavslandet med att eleverna tittar på ett teveavsnitt.
2 - Digital intro
Därefter har pedagogen genomgång med hela gruppen med hjälp av Digital intro. Vid den interaktiva skrivtavlan/projektorn tränar eleverna under lärarens ledning på bl.a. ljudanalys, ljudsegmentering och rim och förbereder på så sätt för uppgifterna i Arbetsboken.
Digital intro innehåller laborationer med språkets byggstenar, både för F-klass och åk 1, vilket gör det möjligt att anpassa undervisningen efter barnens nivå.
3 - Arbetsbok
Nästa moment är arbetsboken, som bygger på Bornholmsmodellen. Tyngdpunkten ligger på övningar som stimulerar barnens språkliga medvetenhet inför läsinlärningen.
4 - Lärarhandledning
I lärarhandledningen får du tips på språkövningar och språklekar samt många fina kopieringsunderlag i färg.
ÅRSKURS 1
1 - Teveprogram
Även Livet i Bokstavslandet för åk 1 har sin utgångspunkt i teveprogrammen.
2 - Digital intro
Läraren samlar klassen för genomgång vid den interaktiva skrivtavlan/projektorn med Digital intro. Här förbereds eleverna för den egna läsningen och uppgifte

Relaterade böcker